Er is een landelijk tekort van 7.370 medewerkers in de gehandicaptenzorg (VGN 2023). Uit het prognosemodel Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn blijkt een oplopend tekort van 8.500 zorgprofessionals in 2030 in alle zorgsectoren in Fryslân. Hoe pakken we dit aan? En welke maatregelen zijn nodig om voldoende beschikbaarheid van zorgpersoneel in Friesland te houden en de continuïteit van zorg te borgen. Dat kunnen we niet alleen en daarom dragen verschillende organisaties, zorgprofessionals, gemeenten, onderwijs, zorgverzekeraars, werkgeversorganisaties hieraan bij. 

Project Gehandicaptenzorg Fryslan – in een notendop

Vanuit deze gedachte is dit project opgestart: een regionale samenwerking met 15 aangesloten gehandicaptenzorg organisaties in Friesland, samen met het zorgkantoor Zilveren Kruis. Vanaf nu heet Gehandicaptenzorg Fryslân: Byzondr.

Byzondr is een collectief opgericht door bevlogen en gepassioneerde mensen die echt het verschil willen maken voor hun cliënten, medewerkers, zij-instromers en de nieuwe generatie werkenden in de gehandicaptenzorg. We streven ernaar een inspirerende en motiverende verbinder te zijn tussen scholen, organisaties en overheidsinstanties. We functioneren niet als afzonderlijke eilandjes, maar treden naar buiten als één betrouwbare samenwerkingsgroep vanuit de noordelijke provincies.

 

 

Project Arbeidsproblematiek Gehandicaptenzorg Fryslân.

Wat willen wij bereiken?

Om te voorkomen dat de tekorten blijven oplopen, is het noodzakelijk oplossingen te realiseren voor zowel de korte als de lange termijn. Om het aanbod op peil te krijgen zal instroom moeten toenemen en uitstroom moeten worden beperkt. Het doel van dit project is om de komende jaren voldoende personeel in te laten stromen en het aanwezige personeel te behouden, zodat de zorgvraag in de gehandicaptenzorg, ook in de toekomst kan worden bediend. Dat doen we door middel van bijvoorbeeld:

 

Byzondr geMATCHed
Match met onze eigen matchingtool je eigen identiteit met de identiteit van zorgorganisaties.
De gedachte hierachter is dat er op basis van deze identiteitsmatch een duurzame(re) arbeidsrelatie ontstaat.

 

In gesprek te gaan met scholen, ROC’s , UWV en gemeenten
Gehandicaptenzorg Fryslân steviger binnen (les)programma’s.

 

Byzondr Insprirerend – Inspiratiedagen
Om iedereen die geïnteresseerd is in het werken in de gehandicaptenzorg te inspireren, enthousiasmeren en te motiveren.

 

Het ontwikkelen van VR-scenario’s
Zodat je goed en realistisch geïnformeerd wordt over het werken met de verschillende doelgroepen.

 

De Byzondr ON Tour
Samen met jou op pad langs de verschillende organisaties om je kennis te laten maken met de doelgroep en met je mogelijk toekomstige werkomgeving.

 

En nog zoveel meer. We zitten niet stil! Je vindt het (binnenkort) allemaal op deze site.

Wil je meer informatie?
Neem contact op

Naam: