Volwassenen met een verstandelijke beperking hebben al op relatief vroege leeftijd te maken met ouderdomsverschijnselen. Gemiddeld behoort iemand met een verstandelijke beperking vanaf 50 jaar tot de doelgroep ouderen. Bij mensen met het syndroom van Down en mensen met een ernstige verstandelijke beperking begint de veroudering vaak al rond de 40 jaar. Bij mensen met een licht verstandelijke beperking begint het verouderingsproces vaak rond de 65 jaar. Maak kennis met project Deskundigheidsbevordering Ouder wordende VG-cliënt.

Ouder wordende cliënten

Onze overtuiging in een vanzelfsprekende gezonde leefstijl drijft ons om elkaar te informeren, te steunen en te helpen. Dit realiseren we door voortdurend kennis te vergaren, elkaar te motiveren en te ondersteunen. Elke dag maken we bewust de keuze om gezond te leven.

 

Haal kennis in huis 

Als je werkt met cliënten met een verstandelijke beperking die ouder worden is, het is belangrijk om voldoende kennis te hebben van lichamelijke en psychische veranderingen die voorkomen bij veroudering. Daarnaast is het bij ouder wordende cliënten belangrijk om op tijd aandacht te hebben voor wensen en behoeften in de laatste fase van het leven en kan kennis van palliatieve zorg van belang zijn. De informatie in deze toolkit is bedoeld voor medewerkers binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg die hun kennis over veroudering bij cliënten met een verstandelijke beperking willen vergroten.

Psychische veranderingen bij veroudering

In elke fase van het leven kunnen er psychische klachten ontstaan. Maar bij het ouder worden kan dit versterkt worden door bijvoorbeeld verlieservaringen, veranderingen in het sociale netwerk, eenzaamheid, afnemende vitaliteit en lichamelijke klachten. Het leervermogen neemt vaak af en geheugenprocessen verlopen minder efficiënt. Bij cliënten met een verstandelijke beperking komen psychische klachten veel vaker voor dan binnen de reguliere bevolking, echter deze klachten worden niet altijd herkend.

 

Toolkit

De speciaal ontwikkelde toolkit: Deskundigheidsbevordering Ouder wordende VG-cliënt is hieronder te downloaden als PDF. Wil je meer informatie ontvangen? Neem gerust contact met ons op.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is bedoeld voor cliënten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Bij palliatieve zorg richt je je niet meer zozeer op genezing, maar op het voorkomen en verlichten van lijden met als doel de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk te laten zijn. Palliatieve zorg bij een verstandelijke beperking Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is minder goed ontwikkeld dan de palliatieve zorg in de algemene bevolking.

Wil je meer informatie ontvangen over Deskundigheidsbevordering Ouder wordende VG-cliënt? Neem via onderstaand formulier gerust contact met ons op.

Wil je meer informatie?
Neem contact op

Naam: